Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

Abigails Historia

När Abigails mamma gick på sin ultraljudsundersökning för kontroll i vecka 20 i december 2009, visade det sig att Abigail var mycket liten och att hon inte växte inuti livmodern. Abigails mamma hade även högt blodtryck. Hon fördes med ambulans till UCLH (University College London Hospital) för att träffa läkarna på fostermedicinavdelningen. Efter att Abigail undersökts med ultraljud, fastställdes diagnosen tidigt debuterande svår intrauterin tillväxthämning. Abigail växte inte ordentligt på grund av att hon inte fick tillräckligt med näringsämnen och syre via moderkakan.

Läkarna förklarade att både Abigail och hennes mamma skulle behöva regelbundna kontroller. De berättade även att det inte fanns någon behandling som kunde förbättra Abigails tillväxt. även om Abigail kämpade för att växa, var hon ännu alldeles för liten och för underburen för att kunna överleva utanför livmodern. Målet var att Abigail skulle växa inuti livmodern under ytterligare minst 6–8 veckor, då hon förhoppningsvis skulle väga 600 g eller mer. Vid denna vikt och ålder fanns en förhoppning om att Abigail skulle kunna överleva.

Abigails mamma besökte fostermedicinavdelningen vid UCLH varje till varannan vecka för regelbundna ultraljudsundersökningar och kontroller. Abigail fortsatte att växa mycket långsamt och växte för lite mellan varje undersökning. Den 21 februari 2009, när Abigails mamma var exakt i 28:e veckan, åkte hon in för ett av sina regelbundna besök vid UCLH. Ultraljudsundersökningen visade att Abigail började bli stressad och att hon var tvungen att förlösas omedelbart, då hon annars skulle få bestående skador.

När Abigails mamma kopplades upp till fosterövervakningsapparaten (CTG) visade det sig att Abigail var i fara och hon förlöstes med akut kejsarsnitt samma kväll. Hon vägde bara 665 g. Den genomsnittliga vikten för ett spädbarn vid 28 veckor är cirka 1 100 g. Abigail fördes omedelbart till den neonatala intensivvårdsavdelningen vid UCLH. Hon behövde en slang för att kunna andas, dropp för att få vätska och läkemedel, samt en kuvös för att hålla henne varm.

Eftersom hon var så liten och så tidigt född, ställdes Abigail inför många utmaningar. Hennes lungor var inte lika utvecklade som hos ett fullgånget barn eller ens som hos ett normalt växande för tidigt fött spädbarn på 28 veckor, så hon kämpade med sin andning. Det försvårades ännu mer av att hon även hade ett tillstånd som kallas öppetstående ductus arteriosus (PDA). Ductus arteriosus är ett blodkärl som leder det mesta av blodet förbi lungorna medan barnet ligger i livmodern, eftersom syret inte kommer ifrån lungorna utan från moderkakan. I normala fall sluts den efter att barnet har fötts och börjar andas, delvis på grund av de högre syrenivåerna i deras lungor.

För tidigt födda barn som liksom Abigail har en öppetstående ductus arteriosus, ställs inför en ond cirkel. Eftersom de kämpar för att andas är deras syrenivåer låga, vilket innebär att ductus inte sluter sig, så blodet leds förbi lungorna och ännu mindre syre kommer ut i blodet. Detta innebär att de måste arbeta ännu hårdare för att andas. Eftersom hon var så liten, hade Abigail mycket små lager av fett och socker som gav energi som skulle hjälpa henne att hantera den öppetstående ductus arteriosus.

Trots detta så kämpade Abigail på. Hon var tvungen att återupplivas när hon var en vecka gammal och återigen när hon var fyra och en halv månad, vilket var mycket svåra perioder för henne och hennes familj. När hon var 3 månader gammal var hon tvungen att föras till Great Ormond Street för operation av ett bråck, ytterligare en komplikation av att vara för tidigt född. ändå fortsatte hon att växa och utvecklas, och när hon var 10 månader gammal matades hon med flaska och hennes familj planerade att ta med henne hem.

Eftersom hon fortfarande hade problem med sin andning, fördes Abigail återigen till Great Ormond Street för att operera in en trakeostomi: ett rör som sattes in i hennes luftrör för att hjälpa henne att andas bättre. Efter att hon kom tillbaka till sitt lokala sjukhus blev hon dålig och fick hög feber. Läkarna behandlade henne med antibiotika, men hennes tillstånd försämrades och hon började få krampanfall. Abigails hälsa fortsatte att försämras under de kommande dagarna och till sist slutade hennes hjärta att slå. Den här gången lyckades inte läkarna att återuppliva henne och Abigail dog, endast 10,5 månader gammal.

Abigail kommer alltid att vara saknad och ihågkommen av sin familj, men hennes kamp och många andra barns kamp har varit en inspiration för EVERREST-projektet.