Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

Konsortiet

EVERREST-konsortiet är ett akademiskt-industriellt samarbete som leds av University College London tillsammans med sex andra ledande EU-institutioner för högre utbildning i Storbritannien, Finland, Tyskland, Spanien och Sverige. Den huvudsakliga industriella samarbetspartnern som är involverad i forskningen är Ark Therapeutics Group plc i London, Storbritannien, ett biofarmaceutiskt företag med stort fokus på och stor erfarenhet av att överföra vaskulär genterapi till klinisk utveckling. Konsortiet kommer att ledas av Euram, ett ledande forskningsprojekt- och ledningsföretag baserat i Storbritannien.

De slutliga prekliniska toxikologiska studierna kommer att utföras av Magnus Invention Management Limited och University of East Finland. Vid sidan av detta kommer ett arbetsprojekt av en ledande bioetiker från Queen Mary University of London att samarbeta med intressegrupper och patienter som drabbas av intrauterin tillväxthämning för att utvärdera den etiska och sociala acceptabiliteten för den föreslagna EVERREST-studien.
Studiekonsortiet omfattar fyra ledande fostermedicinska centra och akademiska hälsovetenskapscentra över Europa i Sverige (Lund University), Tyskland (University Medical Center Hamburg-Eppendorf), Spanien (Hospital Clínic de Barcelona e IDIBAPS) samt Storbritannien (UCL och UCLH) med stark bakgrund inom behandling av graviditeter som drabbats av tidigt debuterande svår intrauterin tillväxthämning. Kvinnor från dessa centra som ställs inför sådan diagnos mitt i graviditeten kommer att inbjudas att delta i studien för att studera behandlingens säkerhet och effekt.

Members of the consortium at the Kick Off Meeting in London