Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

FinVector Vision Therapies Ltd (FinVector)

FinVector Vision therapies Ltd
Sanderum House
Oakley road
Chinnor OX39 4TW
United Kingdom

Main Website » www.finvector.com

FinVector Vision Therapies Ltd (FinVector) är ett av Europas ledande bioteknologiska företag som exploaterar genterapi. FinVector har utvecklat en cellsuspensionsbaserad process med ett serumfritt engångssystem (”ATOSUS”) för framställning av replikationsdefekta adenovirusvektorer för kliniskt bruk. Denna process är skalbar för leverans för efterföljande stora kliniska prövningar och leverans till handeln.

FinVector kommer att tillverka och leverera adenovirusvektorer innehållande VEGF för projektet, inklusive för reproduktionstoxikologiska studier, enligt CGMP när så krävs för klinisk användning i enlighet med internationella standarder för kvalitetskontroll.

Involverad Personal
Nigel Parker, Mark Docherty, Robert Shaw