Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF - (UKE)

UNIVERSITAETSKLINIKUM HAMBURG-EPPENDORF
Martinistrasse 52
20246 Hamburg
Germany

Hemsida » www.uke.uni-hamburg.de

University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE) är ett av de mest moderna sjukhusen i Europa, med fler än 80 högspecialiserade kliniker och forskningsinstitut. UKE representerar en kombination av toppmodern medicinsk behandling, forskning, vetenskap och utbildning med internationellt rykte. Som ett ledande universitetssjukhus bedriver det medicinsk forskning och många läkare, forskare och studenter gästarbetar på dess kliniker och laboratorier. Centret har cirka 1 400 sängplatser och behandlar varje år cirka 50 000 inneliggande patienter och 250 000 polikliniska patienter. Institutionen för obstetrik och prenatal medicin har utsetts till ett Centre of Excellence och specialiserar sig på fosterbehandling och hantering av graviditeter som komplicerats av intrauterin tillväxthämning. UKE är ett av några få centra i Europa som erbjuder laserbehandling av tvilling-till-tvillingtransfusionssyndrom (TTTS), en vanlig komplikation vid monokorioniska tvillinggraviditeter.

Teamet, som består av 8 specialister inom fostermedicin och specialiserade barnmorskor, har omfattande erfarenhet inom rådgivning, bedömning inför behandling och uppföljning av gravida kvinnor som genomgår fosterbehandling. Institutionen för obstetrik och fostermedicin har 2 400 förlossningar per år, utför 100 operationer på foster och över 12 000 ultraljud på foster per år, och tar emot tertiärremisser å hela Tyskland och andra europeiska länder. Varje år ses över 100 fall av intrauterin tillväxthämning. Centrum för radiologi och endoskopi inkluderar Institution och klinik för diagnostik och interventionell radiologi där det finns toppmodern utrustning. Institutionen för neonatologi har en stor neonatal intensivvårdsavdelning med över 350 prematura nyfödda per år och med erfarenhet av behandling av nyfödda som drabbats av tillväxthämning. Det finns 12 barnsängar nivå 3.

Involverad Personal

Prof Kurt Hecher
Prof Kurt Hecher
Dr Anke Diemert
Dr Anke Diemert
Dr Gerhard Adam
Dr Gerhard Adam
Prof Dominique Singer
Prof Dominique Singer
Dr Thilo Diehl
Dr Thilo Diehl