Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER - (IDIBAPS)

Maternal-Fetal Unit Hospital Clinic de Barcelona
Sabino Arana 1
08028 Barcelona
Spain

Hemsida » www.idibaps.ub.edu

Department and Research Centre in Maternal Fetal Medicine är ett tvärvetenskapligt team med cirka 60 heltidspersonal inom klinisk, grundläggande vetenskap och bioteknik (cirka 14 postdoktorala och 20 predoktorala forskare) och med starka forskningsmeriter. Det utvecklar sitt kliniska arbete och forskningsarbete vid Hospital Clínic i Barcelona (HCPB) och IDIBAPS. Det är ett Centre of Excellence (Vetenskapsministeriet) inom 4 områden: klinisk fostermedicin, pediatrik, grundläggande vetenskap/djurförsök och avancerad teknik/bioteknik.

Den kliniska institutionen vid Hospital Clínic är en stor förlossningsavdelning (över 4 000 förlossningar/&aing;r) och det största multinationella remitteringscentret för fostermedicin och -behandling i Sydeuropa med över 1 900 fall, förutom 150 fosteroperationer och fler än 18 000 ultraljud på foster varje år. Fostertillväxtenheten hanterar fler än 400 fall av intrauterin tillväxthämning per år och har en etablerad databas över graviditeter. Institutionen för biomedicinsk imaging vid Hospital Clínic har en stor interventionell radiologienhet med klinisk erfarenhet av användning av röntgenledd placering av katetrar i livmoderartärerna för embolisering av stora fibroider eller i livmoder-placentacirkulationen för placering av ocklusiva ballonger för att förebygga eller behandla massiv postpartumblödning. Neonatalenheten vid Hospital Clínic (HCPB) har en stor neonatal intensivvårdsavdelning för prematura och fullgångna nyfödda med stor erfarenhet av behandling av patologiska fall. Där finns även särskilda avdelningar för långsiktig uppföljning, i huvudsak relaterat till neurologisk utveckling, kardiovaskulär anpassning och metaboliska sjukdomar.

Involverad Personal

Dr Eduard Gratacós
Dr Eduard Gratacós
Dr Francesc Figueras
Dr Francesc Figueras
Dr Fatima Crispi
Dr Fatima Crispi
Dr Violeta Tenorio
Dr Violeta Tenorio
Dr Marta Burrel
Dr Marta Burrel
Estefania Callado
Estefania Callado