Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

LUNDS UNIVERSITET - (ULUND)

Department of Clinical Sciences Lund
Lund University
Klinikgatan 12
Lund SE 221 85
Sweden

Main Website » www.lu.se

Lunds universitet är det största universitetet i Skandinavien (38 000 studenter) där samtliga fakulteter finns representerade. Inom den Medicinska fakulteten består Skånes universitetssjukhus av två platser – Lunds universitetssjukhus i Lund, remissinstans för södra Sveriges hälso- och sjukvårdsregion (1,4 miljoner invånare) och Malmö universitetssjukhus som försörjer Malmö stad (300 000 invånare). Kliniken för obstetrik och gynekologi finns också på två platser (Lund och Malmö) och utför cirka 9 000 förlossningar per år. Den är remissinstans för komplicerade graviditeter från en befolkning på 1,7 miljoner invånare och cirka 350 graviditeter med intrauterin tillväxthämning behandlas. De två ultraljudsenheterna utför > 20 000 ultraljud på foster och cirka 200 invasiva ingrepp under ultraljudsvägledning varje år. Kliniken ää mycket aktiv inom forskning i obstetrik och perinatologi – kliniska studier, utveckling av nya icke-invasiva metoder för fosterövervakning, molekylärbiologiska studier och experimentella djurstudier (får och kanin). Forskningsintressen inkluderar intrauterin tillväxthämning (patofysiologi, perinatal klinisk handläggning, uppföljningsstudier med kohorter upp till 25 års ålder). Varje år presenteras 4–5 doktorsavhandlingar och mellan 40 och 65 peer-reviewed originalartiklar publiceras.

Ett nära samarbete har etablerats med neonatalavdelningen, barnkliniken, psykologiavdelningen och avdelningen för kärlkirurgi, inklusive en enhet för interventionell radiologi. Neonatalavdelningen är en neonatal intensivvårdsavdelning nivå 3 med 40 sängplatser (10 intensivvårdsplatser). Den radiologiska interventionsenheten har erfarenhet av att utföra kateterisering av livmoderartärer inom obstetrik för att förebygga eller behandla postpartumblödning vid patologisk placentation, förutom övriga kärlingrepp. Enheten har tillgång till en operationssal med röntgenutrustning för peroperativa radiologiska åtgärder.

Involverad Personal

Prof Karel Marsal
Prof Karel Marsal
Placeholder
Prof Stefan Hansson
Dr Jana Brodszki
Dr Jana Brodszki
Placeholder
Prof David Ley
Prof Martin Malina
Prof Martin Malina
Dr Eva Morsing
Dr Eva Morsing