Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain


Intrauterin tillväxthämning (IUGR) är ett tillstånd som drabbar 8 av 100 graviditeter och som innebär att barnet inte växer som det ska i livmodern. För närvarande finns ingen behandling. Det finns heller inget sätt att förutspå och förebygga förekomst av intrauterin tillväxthämning. Många allvarligt tillväxthämmade barn avlider i livmodern och andra måste förlösas prematurt. Barn som är små och prematura kan få allvarliga hälsoproblem direkt efter födelsen och vissa barn kan även avlida efter födelsen.

EVERREST-projektet syftar till att utveckla en behandling för intrauterin tillvüxthämning. Den vanligaste orsaken är brist på tillräckligt blodflöde till livmodern via moderns blodcirkulation. Detta leder till brist på näringsämnen och syre hos barnet som utvecklas. Vår tidigare forskning har visat att ett ökat blodflöde till livmodern med hjälp av lokal genterapi med VEGF till modern kan förbättra fostertillväxten. Syftet med projektet är att utföra den första studien på denna behandling av gravida kvinnor vars barn har drabbats av den svåraste intrauterin tillväxthämningen för att testa behandlingens säkerhet och effekt. De potentiella fördelarna från denna forskning kan omfatta minskat antal dödfödslar och neonatala dödsfall, samt förbättrade neonatala och långsiktiga resultat hos graviditeter som drabbats av tidigt debuterande svår intrauterin tillväxthämning.
 

Copyright © The Times. All Rights Reserved.