Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

Vad är IUGR?

De flesta graviditeter är okomplicerade, men vissa barn växer inte som förväntat inuti livmodern. Detta kallas intrauterin tillväxthämning.

Intrauterin tillväxthämning drabbar 8 av 100 graviditeter och cirka 60 000 barn per år föds i Europa och USA med svår IUGR. Många av dessa prematura, mycket små barn vårdas på sjukhus i månader efter födelsen, vilket är stressande för föräldrarna och mycket kostsamt. Neonatal intensivvård kostar cirka 1 300 € per dag.

Intrauterin tillväxthämning bidrar till över hälften av alla dödfödslar, vilka uppgår till 1,46 miljoner per år världen över. Barn som föds efter en graviditet med tillväxthämning löper inte endast högre risk för perinatal dödlighet och komplikationer som cerebral pares, utan det finns även långsiktiga konsekvenser för deras hälsa vilka innefattar diabetes och kardiovaskulära sjukdomar. En tredjedel av IUGR fallen är associerade med preeklampsi, då modern får högt blodtryck och äggvita i urinen, vilket kan göra henne allvarligt sjuk.

Tidig debut av svår intrauterin tillväxthämning förekommer i ett fall av 500. Här avtar eller till och med upphör barnets tillväxt mycket tidigt, ofta precis efter halva graviditeten. När tidig debut av svår intrauterin tillväxthämning upptäcks mitt i graviditeten står paren för närvarande inför ett obönhörligt val mellan att föda barnet mycket prematurt med vetskap om att barnet kan avlida på den neonatala intensivvårdsavdelningen, eller att fortsätta graviditeten med stor sannolikhet för att barnet avlider inuti livmodern.