Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

Work Package - 1

Preklinisk Toxikologi

Mål: Att fullfölja det prekliniska toxikologiprogrammet för att bedöma säkerheten av studieläkemedlet som kommer att tillverkas och för att fastställa de doser som ska användas i den kliniska studien.