Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

Work Package - 3

Den Kliniska Studiens Design

Den kliniska studiens design kommer att vara huvudmålet. Dessutom kommer vi att samla in information om graviditeter med tidigt debuterande svår IUGR för att möjliggöra jämförelse med behandlade graviditeter.

Mål: Att utforma protokoll för en okontrollerad, öppen, dossökande fas I/II-studie som ska genomföras i WP5. Att överenskomma vilka data skall samlas och att skapa en databas för WP5, samt att jämföra befintliga databaser med resultaten av graviditeter som drabbats av tidigt debuterande svår IUGR från fyra framstående centra (Centres of excellence) inom EU och skapa en databas över historiska kontroller för användning i WP5.