Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

Work Package - 4

Etiskt och Reglerande Godkännande

Mål: Att erhålla centralt, nationellt och lokalt godkännande för initiering av den föreslagna kliniska studien från tillsynsmyndigheter för styrning, etik och biosäkerhet, samt att genomföra den kliniska studien i enlighet med relevant nationell lagstiftning och god klinisk sed för att skydda de deltagande patienternas välbefinnande.