Flag of Sweden Flag of Spain Flag of Germany Flag of Great Britain

 

Work Package - 7

Projektledning

Mål: Att leda projektet inom EC och på konsortiumnivå, samt att säkerställa att projektet levererar och rapporterar (aktivitet och kostnad) i tid, inom budget och med hög kvalitetsstandard.